Selecteer een pagina

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN?

Het moment waarop je vast loopt in je leven is niet gekoppeld aan een leeftijd. Elke levensfase laat een andere ontwikkeling zien. Je bent constant in beweging en daarom richt ik me dan ook op alle leeftijden.

Herken je je in deze woorden en wil je de stap zetten naar verandering dan nodig ik je uit voor een persoonlijke kennismaking.

 

Kinderen en jong volwassenen >>

Volwassenen en ouderen >>

Begeleiding bedrijfsleven >>

Kinderen en jong volwassenen

Kinderen en jongvolwassenen zijn volop in ontwikkeling en daarin kunnen ze vastlopen. Hoe ze zich uiten naar de buitenwereld laat niet altijd zien hoe ze zich van binnen voelen. Woorden geven aan gevoel is zeker op deze leeftijd niet altijd vanzelfsprekend. Als kinderen heel klein zijn kunnen fysieke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn (huisarts vindt geen medische oorzaak) een aanwijzing zijn dat er iets anders speelt. Er kunnen diverse factoren een rol spelen. We gaan samen op zoek naar de oorzaak.

Ook voor de jongvolwassenen geldt dat er van alles aan de hand kan zijn. De jongeren voelen zich niet altijd goed begrepen door hun omgeving. Er kan van alles spelen op verschillende gebieden. Vriendschappen, seksualiteit, zorgen over schoolprestaties, gezinsproblematiek, sociale druk, social media, drugs, alcohol en pesten. Vaak is het zo dat alleen praten al helpend kan zijn en soms is er meer nodig dan dat. Hieronder een paar voorbeelden waarmee kinderen en jongvolwassenen kunnen worstelen.

 • Angsten, waaronder faalangst
 • Onzekerheid
 • Pesten en gepest worden
 • Social media
 • Neerslachtigheid/somberheid
 • Onverklaarbare woede aanvallen
 • Concentratieproblemen
 • Druk/vol hoofd
 • Slaapproblemen
 • Problemen rondom een echtscheiding
 • Problemen thuis met ouders
 • Trauma’s
 • Hoog gevoeligheid
 • Eenzaamheid
 • Rouwverwerking
 • Seksuele identiteit
 • Zelfbeeld

Heeft uw kind een Persoonsgebonden budget (PGB) kijk dan bij het kopje behandelvormen of ik iets voor u en uw kind kan betekenen. Ook jongvolwassenen met een Persoonsgebonden budget zijn welkom voor persoonlijke begeleiding.

 

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met me op.

Volwassenen en ouderen

In ieders leven komen momenten voor dat we het tijdelijk ‘even niet meer zien zitten’ en we best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In sommige gevallen kunnen die momenten zich vertalen in stress en lichamelijke verschijnselen. Het dagelijkse functioneren, thuis of op de werkplek, wordt moeilijk.

In die gevallen kan ik je tot steun zijn en je handreikingen bieden om je problemen inzichtelijk te maken. Ik vind het belangrijk om me op jouw persoonlijke vermogen te richten. Hierbij houd ik constant de balans tussen belasting en belastbaarheid in de gaten. Anders gezegd, ik ga niet uit van de standaardoplossingen, maar richt me altijd op de specifieke individuele situatie en ga daarbij uit van je mogelijkheden in plaats van je beperkingen.

Samen brengen we jouw situatie in kaart, kijkend naar je gedrag, je belemmeringen die je daarbij tegenkomt en de gevolgen daarvan. Zo wordt een gezamenlijk inzicht gecreëerd in je eigen mogelijkheden. Doelen worden gesteld, zo specifiek en meetbaar mogelijk. Ook hierbij is mijn rol het bieden van een luisterend oor en het geven van steun en handreikingen om problemen aan te pakken op een manier die bij jou past.

Therapie en counseling kan zich richten op:

 • Stress
 • Angst
 • Onrust
 • Pijn
 • Rouw
 • Trauma
 • Verdriet
 • Moeheid
 • Onzekerheid
 • Slapeloosheid
 • Futloosheid
 • Assertiviteit
 • Perfectionisme
 • Druk/vol hoofd
 • Scheidingsproblematiek
 • Seksuele problemen
 • Piekeren

 

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met me op.

Begeleiding bedrijfsleven

Werken is voor veel mensen een belangrijke bezigheid in hun leven. Door verschillende oorzaken lukt het niet iedereen om gelukkig te zijn binnen het werk. Je vindt niet meer de uitdaging die je zoekt, je (werk)omgeving verandert, je gezondheid vraagt om aanpassingen op de werkvloer of het lukt je niet om de eerste stap te zetten naar het vinden van een geschikte baan.

Door het vergroten van zelfvertrouwen, kennis en inzicht te krijgen in je eigen sterke en zwakke punten begeleid ik je om de balans tussen belasting en belastbaarheid te behouden. Daarnaast zorg ik ervoor dat de hulp die ik bied toepasbaar is op de werkvloer of tijdens de zoektocht naar een werksituatie die bij je past.

Werk gerelateerde begeleiding kan zich richten op:

 • Overspannen/burn-out
 • Zingeving en motivatie
 • Omgaan met werkdruk en veranderende omstandigheden
 • Conflictsituaties met leidinggevende en/of collega’s
 • Ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Pesterijen

Als werkgever is het van belang dat werknemers goed en met plezier hun werk kunnen doen. Als werkgever kun je je werknemer preventief hulp aanbieden in de vorm van begeleiding bij zowel werk gerelateerde problemen als ook problemen in de privésfeer. Als er op een van deze leefgebieden een probleem is dan heeft dat invloed voor u als werkgever. Een werknemer die de balans tussen belasting en belastbaarheid beheerst meldt zich minder vaak ziek. Preventie is belangrijk hierin.

Mocht u een werknemer in dienst hebben die dreigt uit te vallen of waarbij zichtbaar is dat hij of zij gebaat zou zijn om met een onafhankelijk persoon te praten neem dan contact met mij op. Preventie is en blijft belangrijk om uitval te voorkomen. En mocht een werknemer toch uitvallen ook dan zijn gesprekken belangrijk om een snelle terugkeer naar de werkvloer te bevorderen.

 

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met me op.

Ivonne_Claassen

Een steuntje in de rug

Je herkent het wel die momenten dat je het tijdelijk even niet meer ziet zitten. Je kunt dan best een steuntje in de rug gebruiken. In sommige gevallen vertalen die momenten zich in psychische en/of fysieke klachten die het dagelijkse functioneren kunnen beïnvloeden.

In die gevallen kan ik je tot steun zijn en je handreikingen aanbieden om je problemen inzichtelijk te maken. Voor mij staat jij voorop en daarom ga ik niet uit van standaardoplossingen. Belangrijk hierbij vind ik dat je de balans tussen belasting en belastbaarheid behoud.

“Ik geef je handvatten waarmee je je eigen patronen, gedachten en gevoelens kunt herkennen.”

Ivonne Claassen