Je herkent het wel die momenten dat je het tijdelijk even niet meer ziet zitten. Je kunt dan best een steuntje in de rug gebruiken. In sommige gevallen vertalen die momenten zich in psychische en/of fysieke klachten die het dagelijkse functioneren kunnen beïnvloeden. 

In die gevallen kan ik je tot steun zijn en je handreikingen aanbieden om je problemen inzichtelijk te maken. Voor mij staat het individu voorop en daarom ga ik niet uit van standaardoplossingen. Belangrijk hierbij vind ik dat je de balans tussen belasting en belastbaarheid behoud.

 In mijn praktijk richt ik me op:
 
- Persoonlijke problematiek;
   Gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, stress, angst, nervositeit, depressie, pijn,  acceptatie chronische aandoening, slapeloosheid, moeheid, assertiviteit, perfectionisme
- Relationele problematiek;
   Echtscheidingsproblemen, relatieproblemen, eenzaamheid, seksualiteitsproblemen,  rouwprocessen, verstoring in het gezinssysteem, parentificatie, opvoedingsproblemen
- Maatschappelijke problematiek;
   Overbelasting, werkdruk, overspannen, zingeving, prestatiedrang, faalangst, agressie, sociale isolatie, eenzaamheid, discriminatie, pesterijen
- Werkgerelateerde problematiek;
   Overspannen, burn-out, motivatie, werkdruk, veranderende omstandigheden, conflictsituaties, ziekteverzuim, re-integratie, pesterijen
 

Het moment waarop je vast loopt in je leven is niet gekoppeld aan een leeftijd. Elke levensfase laat een andere ontwikkeling zien. Je bent constant in beweging en daarom richt ik me dan ook op alle leeftijden.

Herken je je in deze woorden en wil je de stap zetten naar verandering dan nodig ik je uit voor een persoonlijke kennismaking.

Ivonne Claassen

Ik wil mensen bewegen om over dingen na te denken. Een mens is meer dan zijn probleem en soms moet je buiten bekende kaders denken om te komen tot oplossingen. Het is belangrijk om je bewust te worden van je eigen patronen, gedachten en gevoelens. Het maken van je eigen keuzes gebaseerd op eigenheid en gevoel helpt je om uit kracht te handelen en niet uit angst. Wanneer je intuitie is versterkt dan kun je ervaren dat gevoel en verstand in evenwicht komen.

Visie

Ik vind het belangrijk dat ik kan helpen op een manier die bij mij en mijn cliënten past. Voor mij staat het individu voorop en daarom ga ik niet uit van standaardoplossingen.

Belangrijk hierbij vind ik dat je de balans tussen belasting en belastbaarheid behoud. Daarnaast moet de hulp die ik bied toepasbaar zijn in je dagelijkse leven.

Werkwijze

In mijn begeleiding maak ik gebruik van:
- Gesprekstechnieken vanuit verschillende stromingen waaronder; psychosociale therapie en counseling, NLP, humanistische psychologie, cognitieve therapie, taoïsme, systeemtherapie
- Ontspanningstechnieken waaronder; meditatie, visualisatie, bewegingsleer
- Speltechnieken waaronder; gevoelsspelen, rollenspelen, vaardigheidspelen, tekeningtesten

Kennismaken

Kom een keer vrijblijvend kennismaken. Zo weten we of we een klik hebben en hoe ik je het beste kan helpen.Afspraak maken