Selecteer een pagina

Therapie en Counseling

In ieders leven komen momenten voor dat we het tijdelijk ‘even niet meer zien zitten’ en we best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In sommige gevallen kunnen die momenten zich vertalen in stress en lichamelijke verschijnselen. Het dagelijkse functioneren, thuis of op de werkplek, wordt moeilijk.

In die gevallen kan ik je tot steun zijn en je handreikingen aanbieden om je problemen inzichtelijk te maken. Ik vind het belangrijk om me op jouw persoonlijke vermogen te richten. Hierbij houd ik constant de balans tussen belasting en belastbaarheid in de gaten. Anders gezegd, ik ga niet uit van de standaardoplossingen, maar richt me altijd op de specifieke individuele situatie en ga daarbij uit van je mogelijkheden in plaats van je beperkingen.

Samen brengen we jouw situatie in kaart, kijkend naar je gedrag, je belemmeringen die je daarbij tegen komt en de gevolgen daarvan. Zo wordt een gezamenlijk inzicht gecreëerd in je eigen mogelijkheden. Doelen worden gesteld, zo specifiek en meetbaar als maar mogelijk is. Mijn rol hierbij is het bieden van een luisterend oor en het geven van steun en handreikingen om problemen aan te pakken op een manier die bij jou past.

Therapie en counseling kan zich richten op:

 • Stress
 • Angst
 • Onrust
 • Pijn
 • Rouw
 • Trauma
 • Verdriet
 • Moeheid
 • Onzekerheid
 • Slapeloosheid
 • Futloosheid
 • Assertiviteit
 • Perfectionisme
 • Drukte

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met me op.