Selecteer een pagina

Praktisch

 

Afspraken

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Hierna wordt een uur consulttijd in rekening gebracht.

 

Vergoedingen via zorgverzekeraar, werkgever of pgb

 • Psychosociale therapie en counseling wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering, met als voordeel dat dit niet ten koste gaat van je eigen risico. Informeer hierover bij je zorgverzekeraar.
 • Soms zijn werkgevers bereid de kosten van het traject voor hun rekening te nemen. Bespreek dit van tevoren met je werkgever.
 • Begeleiding kan worden vergoed vanuit de pgb. Neem hierover contact met me op dan kijken we samen of dit in jouw gemeente mogelijk is.

 

Tarieven Particulier

Zonder verwijzing kun je bij mij van start.

 • Voor een consult tot een uur wordt € 90,00 in rekening gebracht.
 • Bij een consult langer dan een uur komt er per 15 minuten € 22,25 berekend.
 • Een huisbezoek kost €15,00 extra.

 

Tarieven zakelijk

Op aanvraag.

 

Tarieven PGB

 • Het tarief voor mensen die beschikken over een Persoons Gebonden Budget (PGB) is € 63,00 per uur.
 • Bij bezoek aan huis komt hier standaard een half uur reistijdvergoeding bij.

 

Beroepsverenigingen

 • Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) registratienummer 6803175910.
 • Ik baseer mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG en volg de richtlijnen ten aanzien van de tarieven.
 • Ook ben ik aangesloten bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) licentienummer: 809024R, bij Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland en bij de Stichting aandacht voor pesten.

 

Privacy

Claassen Psychosociaal Adviesbureau gaat zorgvuldig met gegevens van haar cliënten om, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vind je in het privacyreglement.

 

Klachten

Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt of heb je een klacht? Vertel dit, dan kunnen we proberen een oplossing te vinden. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen. Je kunt het klachtenformulier hier downloaden. De klacht wordt behandeld door een onafhankelijk klachtenbehandelaar. In het klachtenreglement vind je hierover meer informatie.

 

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Claassen Psychosociaal Adviesbureau worden op aanvraag toegestuurd en kun je op de website nalezen.

 

AGB-code zorgverlener: 90035563
AGB-code praktijk: 90(0)14446

 

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met me op.